yuma yamaguchi
三角窗外是黑夜 電影原聲帶

AlbumDigital
2021/01/20
暫無資料
1 Hajimari
2 Kyozatsu
3 Hochaku
4 Jyosai
5 Tansho
6 Sotsuji
7 Keiyaku
8 Sosa
9 Soho
10 Hyohyo
11 Ankai
12 Kaii
13 Usugumo
14 Zankon
15 Shikake
16 Gekijyo
17 Muku
18 Ingei
19 Atsureki
20 Hiwa
21 Jiai
22 Suhai
23 jyugon
24 Renko
25 Aisho
26 Fucho
27 Setsuji
28 Wadakamari
29 Ketsui
30 Kumon
31 Ibutsu
32 Kioku
33 Buto
34 Kyomei
35 Seion
36 Soten