伊藤賢治
Anime[ARADO:REVERSAL OF FATE]Original Sound Track

AlbumDigital
2020/12/02
暫無資料
1 ORATIO Tvsize
2 makaitaisen no densetu
3 ken wo majieru
4 kyoui
5 sangeki no yousou
6 ginen
7 hiruda
8 shiroko no kougeki
9 zetubou no tou
10 teikan
11 wakamono tati
12 waza no ousyuu
13 sitsui
14 oti ha doko
15 onmitsu
16 keikai
17 tensai no bousou 1
18 miria no oitati
19 shiroko
20 himei no doukutsu
21 tensai no kunou
22 jyoka no gishiki
23 hisoukan
24 perurosuteikoku no rekishi
25 hangeki
26 ressei
27 seihitsu
28 airisu no kako
29 mikaera no hukkatsu
30 kyuusai no zyoukei
31 bakaru no sokuseki
32 tenkaijin no singeki
33 bakaru no taimou
34 shihaisya bakaru
35 saisyu kessen
36 tensaino bousou 2
37 tenkai
38 kyodaiheiki geiborugu
39 shitan to airisu no taiji
40 geiborugu no shingeki
41 airisu no higeki
42 sakusen
43 ando
44 ru no akumu
45 sakaba
46 murabitotati
47 katedoraru
48 kouhaishita kokyo
49 Stand by Sunrise Tvsize