Hey! Say! JUMP
I am / Muah Muah(初回限定版1 CD+DVD)
CD+DVD
Single
2020/03/20
JAJSG27096/A
Muah Muah / I am(初回限定版2 CD+DVD)
CD+DVD
Single
2020/03/20
JAJSG27096/B
I am / Muah Muah(普通版 CD ONLY)
CD ONLY
Single
2020/03/20
JAJSG27096
PARADE(初回限定版2 CD+DVD)
CD+DVD
Album
2019/12/20
JAJCD26038/B
PARADE(初回限定版1 CD+DVD)
CD+DVD
Album
2019/12/20
JAJCD26038/A
PARADE(普通版 CD ONLY)
CD ONLY
Album
2019/12/20
JAJCD26038
Ultra Music Power(普通版 CD ONLY)
CD ONLY
Single
2019/09/28
JAJSG27094
開場小號!(初回限定版2 CD+DVD)
CD+DVD
Single
2019/09/27
JAJSG27093/B
開場小號!(初回限定版1 CD+DVD)
CD+DVD
Single
2019/09/27
JAJSG27093/A
開場小號!(普通版 CD ONLY)
CD ONLY
Single
2019/09/27
JAJSG27093